Personer i et møtelokale
Godt fremmøte på arbeidsverkstedet som ble arrangert 2. mars på Slakteriet. Foto: HFNF

Viktige innspill gitt til arbeidet med Strategisk Næringsplan

17. Mars 2022 | Tekst: Hammerfest Næringsforening
Rundt 20 bedrifter ga sine innspill til arbeidet med ny strategisk næringsplan for Hammerfest kommune.
Hammerfest Næringsforening inviterte sammens med Hammerfest kommune til en arbeidsverksted rundt ny strategisk næringsplan. Her sto en revidering av en tidligere utarbeidet SWOT-analyse på dagsorden. 

- Det ble gitt mange gode innspill fra medlemsbedrifter, om eksisterende forutsetninger og rammebetingelser. Men og rundt muligheter og trusler for fremtidig næringsutvikling. Slike arenaer er viktig for næringslivet, fordi det sikrer at næringslivets interesser blir hørt i viktige kommunale planverk, sier direktør i Hammerfest Næringsforening, Lars Bjørkli

Fire bransjeområder innen  reiseliv, fiskeri og havbruk, olje- og gass (energi) og varehandel ble diskutert blant de fremmøtte på Slakteriet. Næringssjef i Hammerfest kommune, Odd Charles Karlsen var fornøyd med seansen. 

- Workshopen som ble gjennomført på Slakteriet 2. mars i samarbeid med Hammerfest næringsforening resulterte i mange gode innspill til Hammerfest kommunes næringsplan som er under arbeid. Fra Hammerfest kommune ønsker vi å rette en stor takk til engasjerte personer fra kommunens næringsliv som delte av sin kunnskap slik
at vi har et godt kunnskapsgrunnlag å jobbe ut i fra, sier Karlsen. 
 
facebook

Les Flere Nyheter