BLI MEDLEM

Bli med på laget, og vær med å sett retning for fremtidens Hammerfest
Som medlem i Hammerfest Næringsforening får du tilgang til informasjon og arrangementer til nytte for din bedrift. Som en del av nettverket håper vi du kan treffe potensielle kunder og samarbeidspartnere som bidrar til merverdi for din bedrift.

Vi jobber for våre medlemmer, har du en næringspolitisk sak som hemmer din bedrift? Vi setter dagsorden på viktige spørsmål som berører næringslivet. Hammerfest Næringsforening er en viktig og legitim aktør for lokale, regionale og nasjonale beslutningstakere, dette medfører at vi taler med tyngde og relevans og bidrar til å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. 

Priser:
 

Antall ansatte

Serviceavgift

Kontingent

Grundere

Gratis to første driftsår

Gratis to første driftsår

1 ansatt

Kr. 2 765,-

Kr. 308,-

2-5 ansatte

Kr. 4 574,-

Kr. 508,-

6-10 ansatte

Kr. 6 476,-

Kr. 720,-

11-24 ansatte

Kr. 10 676,-

Kr. 1 186,-

25-49 ansatte

Kr. 16 093,-

Kr. 1 788,-

50-74 ansatte

Kr. 25 682,-

Kr. 2 854,-

Over 75 ansatte

Kr. 31 889,-

Kr. 3 543,-