ANSATTE

Ta gjerne kontakt med oss i administrasjonen om du har noen spørsmål eller for en uformell prat. 

Lars Bjørkli
Lars Bjørkli
Direktør
481 76 093
Charlotte Marie Strømme
Charlotte Marie Strømme
Byselger
416 76 785

STYRET 2021 – 2022

Styret i Hammerfest Næringsforening består av representanter fra vår medlemsmasse. Styret velges av årsmøte, som er foreningens øverste beslutningsorgan.
Charlotte Marie Strømme
Arvid Jensen
Styreleder
Arvid Jensen AS
Charlotte Marie Strømme
Yngve Sletten
Nestleder
Gravepartner AS
Charlotte Marie Strømme
Trine Kræmer Eliassen
Styremedlem
SAR AS
Charlotte Marie Strømme
Trine Karlsen
Styremedlem
Smågodt fra Trine AS
Charlotte Marie Strømme
Roger Bloch
Styremedlem
Monter Bloch AS
Charlotte Marie Strømme
Sigrid Sandberg
Varamedlem
No. 19 Hammerfest
Charlotte Marie Strømme
Hilde Brekmo
Varamedlem
Digforsk AS