Hvorfor bli medlem?

Hammerfest Næringsforening er en uavhengig forening for næringslivet i Hammerfest, med 160 bedrifter i privat sektor er vi en pådriver for vekst og utvikling i regionen. Vi jobber for at våre medlemmer skal ha de beste forutsetningene for verdiskaping. 
Hammerfest Næringsforening samordner og koordinerer lokale næringsinteresser på tvers av bransjer og profesjoner. Foreningen har ca. 160 medlemsbedrifter og tar tak i muligheter og utfordringer i nærings- og samfunnsliv i Hammerfest. Som medlem i Hammerfest Næringsforening får du:
 
  • Tilgang til et stort bedriftsnettverk og ulike møteplasser
  • Rabattert pris på arrangementer, kurs og konferanser
  • Informasjon om hva som rører seg i Hammerfest
  • Mulighet for å sette dagsorden og retning på fremtidig utvikling

Vi jobber for næringslivet i Hammerfest. Bli med på laget du også!
Bli medlem her