Om oss

Med 160 bedrifter i ryggen representerer vi de fleste bransjer og næringer i og rundt Hammerfest. Vi jobber for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter.

Vår visjon:

Hammerfest Næringsforening skal være førstevalget for næringsaktører i Hammerfest for nettverk, kunnskap og næringspolitisk påvirkning. 


Vår forretningside:

Hammerfest Næringsforening skal være den foretrukne samarbeidspartneren innenfor prosjekter som fremmer utvikling for næringslivet i Hammerfest. Dette gjør vi gjennom utvalgte fokusområder knyttet til rekruttering, infrastruktur, nettverksbygging og sentrumsutvikling. 


Vårt hovedmål:

Vi søker å være en tilgjengelig og godt synlig næringsforening, med et bred kontaktnett og fokusområder som skaper merverdi for våre medlemsbedrifter. Vi skal og sette dagsorden i saker som angår næringslivet, og fronte næringslivets interesser i diverse foraer.