Damer og menn

Lanserer Nord-Norges største grønne satsing

28. Mars 2023 | Tekst: HFNF
Hele næringslivet i Nord-Norge samler seg nå bak en felles, grønn satsing. Denne satsingen har fått navnet Arctic Green Innovation Region (AGIR) og skal sikre at små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge lykkes med det grønne skiftet.
 
Næringsarena Nord, bestående av 14 næringsforeninger fra Brønnøysund i sør til Hammerfest i nord, NHO Nordland og NHO Arktis samler om lag 7.000 bedrifter i Nord-Norge. De går nå sammen for å gjøre medlemsbedriftene konkurranseledende gjennom praktisk omstillingsarbeid.

- Vi har i lang tid hørt om viktigheten av å gå i gang med bærekraftsarbeidet. Dette mener vi vil gjøre at vårt næringsliv sikres en forutsigbar og inntektsbringende aktivitet i møtet med framtidge krav fra myndigheter og næringsliv. Vi skal være med på satsingen og gleder oss til at vi nå går fra ord til handling og praktisk omstillingsarbeid, sier Lars Bjørkli, direktør i Hammerfest Næringsforening.

Realiseringen av AGIR er mulig som følge av solide økonomiske bidrag fra SpareBank 1 Nord-Norge ved Samfunnsløftet og SpareBank 1 Helgeland ved Drivkraftsstøtte.

- EU, Norge og finansinstitusjoner har introdusert nye krav som skal motivere næringslivet til rask omstilling. De nye kravene vil føre til endring i bedriftenes forretningsmodeller, dette skaper rom for vekst, utvikling og økt inntjening. Jobben må dermed gjøres nå for å sikre solide nordnorske bedrifter i fremtiden, sier Ingvild Skogvold, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening.

Denne jobben krever mye av alle og derfor er det et bredt lag som i fellesskap skal få bedriftene i gang med bærekraftsarbeidet. I tillegg til nevnte medlemsorganisasjoner skal UN Global Compact Norge, Kraft Bærekraftssenter, NORCE, Energi i Nord, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Innovasjon Norge Arktis og Nordland bidra inn i prosjektet.

- Det er en formidabel jobb som skal gjøres og mange aktører som skal bidra. Det vi nå starter med er å rigge prosjektorganisasjonen og detaljplanlegge innholdet. Målsettingen er at bedriftene kan melde seg på og komme i gang med aktiviteter i løpet av høsten, sier Trude Nilsen, adm. direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen og prosjektleder for AGIR.

- Små, stegvis initiativ er ikke godt nok lengere. For å skape endring trenger vi større initiativ, satt i system, nettopp slik som AGIR, påpeker Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis.


 
facebook

Les Flere Nyheter