Mennesker ved gaten
Viggo Eriksen, Gagama Elektro, Hammerfest Energi, TiKu, Planinsitu, Davvi - Senter for scenekunst, Verte Landskap & Arkitektur, Struves Meridianbue, Smarthotel Hammerfest, Oss-nor Hammerfest og Hammerfest Næringsforening.

Disse bedriftene leder veien i bærekraftsarbeidet

04. Desember 2023 | Tekst: Hammerfest Næringsforening
Gjennom kompetanseprogrammet Om:nord har elleve bedrifter i Hammerfest løftet sin kompetanse på bærekraft, og samtidig satt tydelige mål for sin bedrift for å sikre konkurransekraft i fremtiden.

 
Flere bedrifter i Hammerfest ser i dag større krav til både beærekraftsarbeid eller rapportering. Bygg- og anleggsbransjen er en av bransjene hvor forventingene til bedrifters bærekraftsarbeid bare blir viktigere i årene som kommer. Viggo Eriksen AS er en av bedriftene som deltok på kompetanseprogrammet. 

- Vi har meldt oss på dette for å øke kompetansen rundt bærekraftig arbeid, også fordi det var et utrolig flott initiativ fra Hammerfest Næringsforening, som i tillegg var gratis, sier Karianne Eriksen, vikarierende HMS- og personalleder og Svein Roger Nilsen, økonomi og KS-leder i Viggo Eriksen AS. 

Nye krav og muligheter
Viggo Eriksen AS er allerede i 2023 en av bedriftene som er direkte berørt av åpenhetsloven, og må derfor rapportere på denne. 

- Dette innebærer å sørge for bærekraftige og anstendige arbeidsforhold både hos oss selv og hos våre leverandører. Vi har sett at miljøkravene i anbud vi regner på er blitt skjerpet, spesielt de siste to årene, og vi vet samtidig at fra neste år skal miljøaspektet telle hele 30 % i offentlige anskaffelser, sier Karianne Eriksen.


Svein Roger Nilsen og Karianne Eriksen fra Viggo Eriksen AS

Ser dere noen muligheter i omstillingsarbeidet?

- Ja! Gjennom Om:nord har vi fått mange nye impulser og blitt inspirert til å se på nye muligheter i arbeidet vårt med bærekraft. Vi kommer blant annet til se på investeringsmuligheter for å kutte utslipp, og vi ser på muligheten for å sette oss nye bærekraftsmål rundt rekruttering. Det har vært tre lærerike workshops med masse nyttig materiale, samt mange gode innspill fra våre kolleger fra øvrig næringsliv i Hammerfest, sier Eriksen

Disse deltok
Viggo Eriksen, Gagama Elektro, Hammerfest Energi, TiKu, Planinsitu, Davvi - Senter for scenekunst, Verte Landskap & Arkitektur, Verdensarvssenter for Struves Meridianbue, Smarthotel Hammerfest, Oss-nor Hammerfest og Hammerfest Næringsforening var bedriftene som gjennom en intesiv periode kartla sine og deres leverandørers påvirkninger. 

Workshopene ble ledet av kompetansepartner UN Global Compact Norge som er FNs egen organisasjon for bærekraftig næringsliv og var delt inn i tre forskjellige arbeidsøkter. Bedriftene brukte også tiden i mellom seansene til å fylle ut en dobbel vesentlighetsanalyse for å kartlegge bedriftens og leverandørers påvirkninger.

Større bevissthet
Bror Myrvang fra konsulentbyrået Planinsitu AS var også en av bedriftene som gjennomførte kompetanseprogrammet. Han er klar på hva markedet krever i fremtiden, også fra de som skal rådgi andre. 

- Om:nords arbeidsverksteder om bærekraft har forsterket metode-kunnskapen min. Det skal jeg bruke. Jeg har fått mer bevissthet om sider ved egen virksomhet, som jeg skal forfølge. Som konsulent med mye tid hos kunder langt borte, er det naturlig at jeg setter søkelyset på hvordan jeg planlegger og gjennomfører reiser. Det som overrasket meg mest, var at jeg også endte opp med et mer modent tankegods om hvordan jeg skal ta vare på meg selv i en en-persons bedrift i en tøff næring, sier Myrvang.


Bror Myrvang fra Planinsitu AS
facebook

Les Flere Nyheter