Mann på bildet
Yngve Sletten, Styreleder Hammerfest Næringsforening.

- Vi står i en uholdbar situasjon som må løses

23. Mars 2023 | Tekst: Yngve Sletten, Styreleder Hammerfest Næringsforening.
Vi har nå lagt bak oss noen turbulente og utfordrende år, som startet med koronapandemien, for så å hoppe videre inn i en pris og inflasjonskrise. Vi i Hammerfest merker og blir påvirket i aller høyeste grad av dette.
 
Heldigvis. Har vi Melkøya og Goliat. Lokomotivene som har betydd og betyr så mye for vårt samfunn. Husker noen hvordan byen vår var før Melkøya ble etablert? Byen er nærmest ikke til å kjenne igjen med nye skoler, barnehager, veier, kulturhus, restauranter, idrettshaller osv. Dette må vi ikke glemme. Næringsutvikling betyr samfunnsutvikling. Levertrapporten for 2021 utarbeidet av KPB viser at Hammerfest er i en særstilling når det kommer til omsatte kroner til olje og gass. Hammerfest omsatte alene i 2021 for 3,6 milliarder kroner. Dette står for ca. 2/3 deler av omsetningen totalt i Nord Norge. Jeg tror vi skal våge oss å kjenne litt på de enorme tallene, for dette betyr også bedrifter, arbeidsplasser og skatteinntekter til vår kommune. Så er det viktig at dette ikke blir en hvilepute, men heller en katalysator for videre utvikling og vekst i Hammerfest, og her ligger det mange spennende prosjekter fremfor oss.

Men. Vi har over lengere tid sett store utfordringer knyttet til arealbruk i vårt fylke og spesielt i vår kommune. Næringsutviklingsprosjekter stopper, utsettes eller forsvinner på grunn av arealkonflikter med reindriften. Hvis vi skal ha «lys i husan» etter 2050, må vi kunne utnytte naturressursene våre og verdiskapingspotensialet som er der. Da kan vi ikke ha en reindriftsnæring som beslaglegger all areal i vår kommune og fungerer som en brems for utvikling. Vi skal ta vare på reindrifta som en næring, men vi må stille de samme strenge kravene til en sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft som det i dag stilles til øvrig næringsliv. Vi står i en uholdbar situasjon hvor arealbruken til reindriften ikke står i stil med ringvirkningene vi som samfunn bør kreve. Vi forsterker dermed den negative befolkningsutviklingen og svekker vårt område som attraktiv for næringsutvikling. Hvis samfunnet skal utvikles må vi dermed få til en sameksistens der alle drar i samme retning. Vi må jobbe i samme retning for å styrke oss som en enhet, ellers vil Finnmark forvitre.

Det er nå det gjelder for oss, og vi har ikke tid eller anledning til å sove i timen. Vi må opp og fram i «skoan» om vi fortsatt ønsker å utvikle Hammerfest og regionen. Vi trenger en ny tilnærming til sentrale spørsmål vedrørende disse utfordringene, nettopp for å avdekke de reelle konsekvensene vårt samfunn står overfor. Der skal Hammerfest Næringsforening være en pådriver, for næringslivet, Hammerfest, Finnmark og Nord-Norge.

Yngve Sletten
Styreleder Hammerfest Næringsforening.


 
facebook

Les Flere Nyheter