Bilde av styret
Foto: HFNF

-Tanken om at vi ikke lenger «behøver» eller «ønsker» aktivitet og utvikling er etter vårt syn begynnelsen på vinterstormen

03. Oktober 2023 | Tekst: Styret i Hammerfest Næringsforening
Kronikk skrevet av styret i Hammerfest Næringsforening:
Yngve Sletten, Gravepartner
Katrine Næss, Katrine Næss Consult
Roger Bloch, Monter Bloch
Trine K. Eliassen, SAR Hammerfest
Torgeir Nilsen, Cermaq
Sigrid Sandberg, No. 19 Hammerfest
Runar Eriksen, Coop Hammerfest
Marianne Posti, TiKu

 
Hammerfest står ved et veiskille, hvor mulighetene for fremtiden er uendelige. Med aktivitet som potensielt kan forme vår fremtid. Elektrifiseringen av Melkøya og utbyggingen av 420 kV-linja er eksempler på aktivitet som vil påvirke byen i årene som kommer. Diskusjonene det siste halvåret har tydeliggjort vår rolle som en internasjonal energileverandør, og sentrum for sentrale diskusjoner i det ganske land.

Hammerfest Næringsforening, og næringslivet i vår by har fulgt både debatten og diskusjonen tett, samt kontinuerlig bidratt med nyansering og tilleggsinformasjon. Vi som det lokale næringslivets sin interesseorganisasjon vil alltid jobbe for at våre medlemsbedrifter har de beste forutsetninger og rammebetingelser for verdiskaping. Et av de viktigste premissene for dette, er næringsaktivitet.

Mange av oss husker tilbake til årene etter Findus. En tid preget av lite optimisme, en by som forfalt og unge som reiste med det klare formål og aldri returnere. For byen og det lokale næringslivet ble Snøhvit-feltet og Melkøya redningen for mange. Aktivitet som igjen skapte optimisme og tro. Våre unge reiste nå ut, med klare ambisjoner om å komme tilbake til jobb i en moderne og attraktiv næring.

Vi kan aldri spå fremtiden, men vi kan anerkjenne historien, og spesielt vår historie her lokalt. Vi må jobbe for aktivitet her i Hammerfest, det handler om investeringer, etableringer og tilrettelegging. Det er sikker kilde til at vårt samfunn har arbeidsplasser, at folk har inntekter som de bruker til å dekke sitt daglige livsopphold. Samtidig gir dette skatteinntekter for både lokale og nasjonale myndigheter. Disse skatteinntektene brukes til å finansiere våre offentlige tjenester og prosjekter, inkludert skoler, helsevesen, infrastrukturutvikling, og andre samfunnsbehov. Sterk næringsaktivitet er selve løsningen i å bidra til å opprettholde eller forbedre kvaliteten på disse tjenestene. I Hammerfest har vi nok av eksempler som underbygger dette.

Stagnasjon og likegyldighet er likevel følelser og holdninger som fort kommer snikende på godværsdager. Tanken om at vi ikke lenger «behøver» eller «ønsker» aktivitet og utvikling er etter vårt syn begynnelsen på vinterstormen. Starten på at vi ikke lenger tilrettelegger for jobbskaping, investeringer, arbeidsplasser eller forutsigbarhet for bedrifter i Hammerfest, er også starten på at vi ikke klarer å opprettholde de tjenester som befolkningen krever.

Elektrifisering og linjeutbygging er ikke sluttresultatet, det er begynnelsen på noe mer. Begynnelsen på en fremtid hvor vi sikrer aktivitet og at våre barn og barnebarn har en fremtid og en jobb i Hammerfest. En by hvor det genereres inntekter og hvor våre tjenester har den kvaliteten vi forventer. Vi behøver dermed at nye store bedrifter etablerer seg, og blir i Hammerfest så lenge som mulig. Dette krever at vi legger til rette for det, og her har vi alle et ansvar.
 
facebook

Les Flere Nyheter